Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
basia
5141 7a4e 390
Reposted frombe-yourself be-yourself viagdziejestola gdziejestola
basia
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
basia
4258 83b1 390
basia
- Gdzie byłaś?  - Daleko stąd.  - To jedno z moich ulubionych miejsc. 
— Zemsta.
Reposted fromcontrolled controlled viagdziejestola gdziejestola
basia
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viagdziejestola gdziejestola
basia
Potem okazuje się, że z każdym jesteś w stanie nawiązać relację, jeśli spotkacie się przy piwie
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
basia
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
basia
7012 1530 390
Reposted fromrudazolza rudazolza viagdziejestola gdziejestola
basia
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
basia
3250 2539 390
Reposted fromoblivions oblivions viagdziejestola gdziejestola
basia
0190 1710 390
basia
9634 7f6e 390
basia
5184 7771 390
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
basia
0806 9352 390
basia
Kobiety są proste, jeśli nie wiadomo o co chodzi chodzi o to, by poświęcić im więcej uwagi.
Reposted frommissmaya missmaya viagdziejestola gdziejestola
basia
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
basia
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viagdziejestola gdziejestola
basia
8964 2fa4 390
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
basia
4003 864a 390
Reposted fromszatatan szatatan viagdziejestola gdziejestola
basia
Widzę, że nie wiele rozumiesz z tego co do Ciebie czuję
— Pidżama Porno - "Goszka"
Reposted fromhouseofpain houseofpain viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl