Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
basia
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viagdziejestola gdziejestola
basia
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Sponsored post
feedback2020-admin
basia
Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek.
— Louis Dearborn L'Amour
basia
Czasami milczenie zdziera gardło bardziej niż krzyk.
— "Wpół do ciszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
basia
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
basia
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
basia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
basia
2804 28c8 390
Reposted fromwyczes wyczes viagdziejestola gdziejestola
basia
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viagdziejestola gdziejestola
basia
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viagdziejestola gdziejestola
basia
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
basia
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
basia
1248 1cd6 390
Reposted fromzielono zielono viagdziejestola gdziejestola
basia
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
basia
1539 454a 390
Reposted fromliwaj liwaj viagdziejestola gdziejestola
basia
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miejscu przystanął.
— Edward Stachura
basia
basia
3093 afea 390
Reposted frompeache peache viagdziejestola gdziejestola
9780 f895 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
basia
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...